อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์
โดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง 10-17 เม.ย.#สงกรานต์
THB 84,900
โดยสายการบินการ์ต้า (QR) เดินทาง 9, 13 เม.ย.#สงกรานต์
THB 79,900
โดยสายการบินการ์ต้า (QR) เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.
THB 59,900
โดยสายการบินอีว่าแอร์(BR) เดินทาง 9, 11, 30 เม.ย.#สงกรานต์
THB 79,900
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย