รัสเซีย
สายการบินอีมิเรสต์ (EK) เดินทาง 10, 11, 12, 23, 30 เม.ย./ 04 พ.ค.#สงกรานต์
THB 77,900
เดินทาง 27, 29 พ.ค./17 มิ.ย./ 8, 15 ก.ค. โดยการบินไทย (TG)
THB 59,900
สายการบินอีมิเรสต์ (EK) เดินทาง 19, 26 มี.ค.60
THB 66,900 THB 59,900
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย