ยุโรปบอลติค
ฟินแลนด์-เอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย
โดยสายการบิน ฟินแอร์ (AY) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.
THB 64,900
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย