ทัวร์เกาหลี 
เดินทาง ก.พ.-มี.ค. โดย ฺBudjet Airline
THB 18,900
เดินทาง ม.ค.-มี.ค. โดย Budget Airlines
THB 15,900
เดินทาง ธ.ค.59 - มี.ค.60 โดย โคเรียนแอร์ หรือ เอเชียน่า
THB 27,900
เดินทาง ม.ค.-ก.พ. โดยแอร์เอเชียเอ็ก (XJ)
THB 16,900
เดินทาง ม.ค.-มี.ค. สายการบิน ฺBudget Airline
THB 17,900
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย