เดินทาง ก.พ.-มี.ค. โดย Thai Smile (WE)
THB 15,888
เดินทาง 30, 31 ธ.ค.#ปีใหม่ โดยการบินไทย (TG)
THB 38,500
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.#สงกรานต์ โดยการบินแอร์ไชน่า (CA)
THB 18,888
เดินทาง ธ.ค.59#ปีใหม่ การบินไทยสมายด์(WE)
THB 19,888
โดยสายการไชน่าอีสเทิร์น (MU) เดินทาง ม.ค.-มี.ค.
THB 22,888
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย