พระเจดีย์ชเวสิกอง
27 กรกฎาคม 2559 (1,353 คน)

พระมหาเจดีย์ที่สำคัญเป็นอันดับสองรองจาก ชเวดากอง ในกรุงย่างกุ้ง นั่นคือ..
"พระเจดีย์ชเวสิกอง" แห่ง พุกาม
อัศจรรย์ 9 อย่างของมหาเจดีย์ชเวชิกอง...!

 
หนึ่ง…ดูเหมือนว่า ตั้งอยู่บนเนินเขา แต่จริงๆ อยู่บนพื้นราบเท่ากับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
สอง…ฉัตรบนยอดเจดีย์ปักอยู่บนยอดโดย ไม่มีลวดยึดไว้เลย
สาม…กระดาษที่ทิ้งลงมาจากยอดเจดีย์ จะไม่ ปลิวออกจากบริเวณเจดีย์
สี่…....เงาของเจดีย์จะไม่เกินออกไปจากฐาน ล่าง
ห้า….ต้นไชยา (พิกุล) ออกดอกตลอดทั้งปี
หก…คนจะมานมัสการมากเท่าใดก็ไม่เคยเต็ม รับได้หมด
เจ็ด…ฝนตกมากๆ แต่น้ำก็ไม่ขังในบริเวณเจดีย์
แปด…เมื่อเราตีระฆังด้านขวา ด้านซ้ายจะไม่ได้ยิน
เก้า...เมื่อมีเทศกาลประจำปี ไม่เคยมีใครใส่บาตรได้เป็นคนแรกเพราะถึงจะมาเช้าแค่ไหน แต่ก็จะมีคนใส่บาตรแล้ว (เชื่อว่าเทวดามาใส่ก่อนเสมอ)
ขอบคุณเครดิตบทความจาก http://burma-travel.blogspot.com/2013/10/Shwedagon.html


 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย