มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์
04 มีนาคม 2558 (2,842 คน)

มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์

มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ - ขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน  100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลวเจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อย ก็ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้

ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด – ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตร

ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นในห้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั้น และต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อถึงจุดตรวจค้น

ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงได้ว่าซื้อ ณ วันที่เดินทางและควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื้อสินค้า 

***ทุกเที่ยวบินของการบินไทย  ทั้งภายในและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป          


มาตราการตามองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  (ICAO) โดยกรมการขนส่งทางอากาศ ประเทศไทย เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากวัตถุระเบิดที่อยู่ในรูปของเหลว


 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย