ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
ไต้หวัน ไถจง เย่หลื่ว
สายการบินไขน่า แอร์ไลน์ (CI) เดินทาง ม.ค.-มี.ค.
THB 20,888
มีสินค้าอยู่ในคลัง
รายละเอียดสินค้า
ไต้หวัน-ไถจง-เย่หลื่ว
กำหนดการเดินทาง ราคา สายการบิน  
9,24 ก.พ./2,9,16 มี.ค. 20,888.-
14,16 ม.ค./11 ก.พ./24 มี.ค. 21,888.-

ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย